ผลงานวิจัย

หมายเลขหนังสือ9
ชื่องานวิจัยImpact of HIV Infection on Pulmonary Tuberculosis : Experience from a Thai Referral Centre
ชื่อผู้แต่งP. Riantawan1, Hongthiamthong P., Chuchottaworn C. and Punnotok J.
สถาบัน1Central Chest Hospital, Nonthaburi
ที่มาRiantawan P., Hongthiamthong P., Chuchottaworn C. and Punnotok J.
คำสำคัญcoinfection, TB, complication
ปี พ.ศ.2538
จำนวนหน้า0
ประเภทเอกสารบทคัดย่อ
บทคัดย่อObjective : This case control study examined the impact of HIV infection on drug susceptibility, acceptibility, adverse reactions, and treatment outcome of pulmonary tuberculosis (PTB). Methods : During Jan. - Oct. 93, 88 consecutive HIV-infected patients and 88 matched HIV-seronegative patients with culture-proved, newly-diagnosed PTB were studied. Comparison of two the groups was made, using Chi squared statistic. Results : Mean age (SD) was 36 (8.8) yrs (82 Males, 6 Females). The resistant rates to antiTB drugs were not different except for Streptomycin, higher among the HIV group (16% vs 5%, p=0.01). Cutaneous hypersensitivity (11%) and drug-induced hepatitis (16%) occured more often in the HIV group, albeit not statistically significant. Default was much higher in the HIV group (33% vs 8%, p<0.001). However, for those completed the treatment, culture conversion rates were satisfactory, approaching 100%, in both regimens employed (2EHRZ/4HR, 2EHRZ/7HR). Twelve HIV-infected patients (14%) died during the course of treatment, 4 of whom as a result of PTB. Conclusions : Short-course chemotherapy for PTB in HIV-infected patients is as efficacious as in general population. A 6-month protocol comprising 2EHRZ/4HR should be adopted in order to achieve better compliance.
 
พฤ อา
 

E-Service