ฐานข้อมูลสื่อ

ชื่อสื่อ
ปีสื่อ
ชนิดของสื่อ
 

โปสเตอร์

โรลอัพ

คู่มือ/หลักสูตร

เอกสารเล่มเล็ก

ซีดี/ดีวีดี

วารสาร

Infographic

Factsheet

SPOT

Banner

ภาพพลิก

อื่นๆ

แผ่นพับ

ชุดนิทรรศการ

สติ๊กเกอร์

 
พฤ อา
 

E-Service