สมุนไพร

ชื่อสมุนไพรเปล้าน้อย
รูปสมุนไพร
ชื่อวิทยาศาสตร์Croton sublyratus Kurz.
ชื่อสามัญ-
ชื่อพ้อง-
ชื่ออื่นๆ-
วงศ์EUPHORBIACEAE
ข้อมูลทางพฤกษาศาสตร์ไม้พุ่ม ลักษณะคล้ายเปล้าใหญ่ (Croton oblongifolius Roxb.) แต่ก้านใบสั้นกว่า ปลายใบเรียวแหลมกว่า และขอบใบหยักน้อยกว่าเปล้าใหญ่ ใบเดี่ยว เรียงสลับกัน รูปรี ยาวแคบ หรือรูปไข่กลับ แกมรูปหอก โคนใบสอบแคบ มีต่อม ขอบใบค่อนข้างเรียบหรือจักตื้น และห่าง ปลายใบเรียวแหลม เนื้อใบค่อนข้างบาง มีขนละเอียด ดอก ออกเป็นช่อยาวที่ยอด สีขาว เล็ก ก้านดอกมีขนรูปดาว ใบประดับเล็ก รูปยาวแคบ กลีบรอง กลีบดอกมีขนรูปดาว หนาแน่น ปลายแยกเป็นแฉกรูปไข่ 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ มีขน เกสรผู้มี 12 ผล รูปไข่ ปลายแหลม ยาว 2.5-4 ซม. มี 3 พู ผิวเป็นเกล็ดเล็กๆ เมล็ดรูปขอบขนาน ผิวเรียบ ยาวประมาณ 1.8 ซม. (ลีนา ผู้พัฒนพงศ์, 2530) - ประโยชน์ทางยา สรรพคุณและวิธีใช้ : ใบมีรสร้อน ต้มดื่มบำรุงธาตุ รักษาโรคกระเพาะอาหาร แก้ท้องเสีย แก้คันตามตัว แก่นใช้ต้มดื่มบำรุงโลหิต แก้ช้ำใน ขับระดู (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540)
สารประกอบทางเคมีplaunotol
ข้อบ่งใช้ใบ
ฤทธิ์ทางชีวภาพสารสกัดชั้นเอทานอลยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อ HIV-1 (IC100 : 3.13 mcg/ml) และยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ HIV-1 integrase (IC50 : 3.0 mcg/ml) (Tewtrakul, 2002)
หลักฐานความเป็นพิษCytotoxicity test on MT-4 cell ของสารสกัดชั้นเอทานอลมีค่า CC0 : 6.25 mcg/ml (Tewtrakul, 2002)
เอกสารอ้างอิงกองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข. 2544. แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข พิมพ์ครั้งที่ 2 โรงพิมพ์การศาสนา กรุงเทพมหานคร 106 หน้า. คณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง, 2545. แนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข 41 หน้า
 
พฤ อา
 

E-Service