สมุนไพร

ชื่อสมุนไพรชะเอมเทศ
รูปสมุนไพร
ชื่อวิทยาศาสตร์Glycyrrhiza glabra Linn.
ชื่อสามัญ-
ชื่อพ้อง-
ชื่ออื่นๆ-
วงศ์PAPILIONACEAE
ข้อมูลทางพฤกษาศาสตร์ไม้ล้มลุก ส่วนที่อยู่ใต้ดินจะเป็นเหง้าแผ่กระจาย ใบเรียงตัวแบบเรียงสลับ ใบประกอบรูปขนนก ใบย่อยรูปไข่ เรียบ ช่อดอกออกด้านข้างเป็นช่อดอกสีม่วง ผลเป็นฝักแบน ภายในมีเมล็ดรูปไต (นันทวัน บุณยะประภัศร, 2539) - ประโยชน์ทางยา สรรพคุณและวิธีใช้ : รากมีรสหวานชุ่มอมขม ต้มดื่มแก้น้ำลายเหนียว แก้ไอ ทำให้ชุ่มคอ บำรุงปอด แก้อ่อนเพลีย ปวดท้อง ช่วยสงบประสาท นิยมใช้แต่งรสหวานและผสมในยาแก้ไอ
สารประกอบทางเคมีVolatile oil, glycyrrhizin, flavonoids, sterols
ข้อบ่งใช้ราก
ฤทธิ์ทางชีวภาพสารสกัดชั้นน้ำยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ HIV-1 integrase (IC50 : 16.0 mcg/ml) (Tewtrakul, 2002)
หลักฐานความเป็นพิษCytotoxicity test on MT-4 cell ของสารสกัดชั้นน้ำและชั้นเอทานอลมีค่า CC0 : 500 และ 50 mcg/ml ตามลำดับ (Tewtrakul, 2002)
เอกสารอ้างอิงกองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข. 2544. แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข พิมพ์ครั้งที่ 2 โรงพิมพ์การศาสนา กรุงเทพมหานคร 106 หน้า. คณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง, 2545. แนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข 41 หน้า
 
พฤ อา
 

E-Service