สมุนไพร

ชื่อสมุนไพรว่านมหาเมฆ
รูปสมุนไพร
ชื่อวิทยาศาสตร์Curcuma aeruginosa roxb.
ชื่อสามัญ-
ชื่อพ้อง-
ชื่ออื่นๆอาวแดง, กระเจียวแดง
วงศ์ZINGIBERACEAE
ข้อมูลทางพฤกษาศาสตร์ไม้ล้มลุกจำพวกเหง้า ต้นเหมือนขมิ้นอ้อย ใบกว้าง และยาว ขนาดย่อมกว่าว่านชักมดลูกเล็กน้อย ใบสีเขียวเข้มอมดำ กลางใบสีน้ำตาลแดง เหง้าสีม่วงแกมฟ้า ถ้าทิ้งไว้หลายๆ ปี จะกลายเป็นสีเหลือง (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540) - ประโยชน์ทางยา สรรพคุณและวิธีใช้ : เหง้ามีรสร้อน ดองสุราดื่มช่วยชักมดลูกให้เข้าอู่เร็ว แก้ปวดมดลูก แก้มดลูกอักเสบ (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540)
สารประกอบทางเคมีVolatile oil
ข้อบ่งใช้เหง้า
ฤทธิ์ทางชีวภาพสารสกัดชั้นน้ำยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อ HIV-1 และยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ HIV-1 protease (IC50 : 500 mcg/ml) (Otake et al.,1995)
หลักฐานความเป็นพิษไม่พบรายงาน
เอกสารอ้างอิงกองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข. 2544. แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข พิมพ์ครั้งที่ 2 โรงพิมพ์การศาสนา กรุงเทพมหานคร 106 หน้า. คณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง, 2545. แนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข 41 หน้า
 
พฤ อา
 

E-Service