1 ธันวาคม วันเอดส์โลก “Know Your Status: ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์”

ขอเชิญประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงาน รณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2561 ณ จามจุรีสแควร์ กรุงเทพมหานคร และ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ใกล้บ้านท่าน




Download
   - Banner
   - Banner (AI)
   - Factsheet

พฤ อา
 

E-Service