อบรมผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพเพื่อให้มีทักษะในการให้คำปรึกษาที่สามารถโน้มน้าวหรือจูงใจให้ผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีดมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพเพื่อให้มีทักษะในการให้คำปรึกษาที่สามารถโน้มน้าวหรือจูงใจให้ผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีดมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยผ่านอาสาสมัคร (Motivational Interviewing)  วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรม ไมด้า งามวงศ์วาน  จังหวัดนนทบุรี

Download

 
พฤ อา
 

E-Service