ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงชัน 5 อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 9 ชั่น สถาบันราชประชาสมาสัยเป็นที่ทำงานชั่วคราว สำนักโรคเอดส์ วัณโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงชัน 5 อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 9 ชั่น สถาบันราชประชาสมาสัยเป็นที่ทำงานชั่วคราว สำนักโรคเอดส์ วัณโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน 


0 ความคิดเห็น

Name
Email
Message
Security Code
 
พฤ อา
 

E-Service