ติดต่อเรา

     กลุ่มบริหารทั่วไป                    Fax. 0 2591 8413, 0 2590 3210
          - งานธุรการ                       Tel. 0 2590 3323
          - งานการเงินและบัญชี          Tel. 0 2590 3205
          - งานการเจ้าหน้าที่               Tel. 0 2590 3325
          - งานพัสดุและยานพาหนะ      Tel. 0 2590 3204, 3290  Fax.0 2590 3204


     กลุ่มยุทธศาสตร์ 
          - Tel. 0 2590 3208


     กลุ่มสื่อสารและสนับสนุนวิชาการ           
          - Tel. 0 2590 3289, 3291
          - Fax. 0 2590 3289


     กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการป้องกัน       
          - Tel/Fax. 0 2590 3241, 0 2590 3215 - 3217


     กลุ่มพัฒนาการดูแลรักษาเอช ไอ วี และเอดส์    
          - Tel. 0 2590 3207, 3211, 3212, 3214
          - Fax. 0 2590 3212


     กลุ่มพัฒนาความร่วมมือและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างประเทศ 
          - Tel. 0 2590 3218
          - Fax. 0 2590 3362 


     กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
          - Tel. 0 2286 0431, 6382
          - Fax. 0 2287 3553


     กลุ่มพัฒนาองค์กร 
          - Tel. 0 2590 3213


กล่องรับความคิดเห็น

ชื่อของท่าน
เบอร์ติดต่อกลับ
อีเมล์
ความคิดเห็น
Security Code
 
พฤ อา
 

E-Service