ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการด้านข้อมูลและติดตามประเมินผล จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการด้านข้อมูลและติดตามประเมินผล จำนวน 1 อัตรา โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTR รอบ New Funding Request (STAR2) กลุ่มติดตามและประเมินผลระดับชาติ


 
พฤ อา
 

E-Service