ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตราโครงการพัฒนาความเข้มแข็งและสนับสนุนชุดบริการ ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมความเสี่ยงสูง  (PrEP-Package)
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการป้องกัน


 
พฤ อา
 

E-Service