ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 9 ชั้น สถาบันราชประชาสมาสัย เป็นที่ทำงานชั่วคราว สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน


0 ความคิดเห็น

Name
Email
Message
Security Code
 
พฤ อา
 

E-Service