ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ โครงการพัฒนารูปแบบการจัดบริการที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ตามบริบทของหน่วยบริการสุขภาพ (Model development for differentiated care and task sharing form tertiary to community-based care: Diff-Care) กลุ่มพัฒนาการดูแลรักษาเอชไอวี และเอดส์

-ขยายเวลารับสมัครถึง 30 มีนาคม 2561-

Download ใบสมัคร 


 
พฤ อา
 

E-Service