ราคากลางจ้างประเมินผลและสนับสนุนกลไกระดับเขตในการสำรวจสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติในระบบบริการสุขภาพในพื้นที่เร่งรัด และพื้นที่ที่สนใจ จำนวน 1 งาน

ราคากลาง จ้างประเมินผลและสนับสนุนกลไกระดับเขตในการสำรวจสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติในระบบบริการสุขภาพในพื้นที่เร่งรัด และพื้นที่ที่สนใจ จำนวน 1 งาน


0 ความคิดเห็น

Name
Email
Message
Security Code
 
พฤ อา
 

E-Service