ผลการตัดสินรางวัลการประกวดองค์กร “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน” ปี 2560


ผลการตัดสินรางวัลการประกวดองค์กร
“ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน” ปี 2560

        กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานที่ทำงานภายใต้การประกวดองค์กร “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน” ปี 2560

        บัดนี้ การนำเสนอและคัดเลือกองค์กรรับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในการประกวดองค์กร “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน” ปี 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จึงขอแจ้งผลการตัดสินรางวัลการประกวดองค์กร ฯ เพื่อเข้ารับรางวัลในงานแถลงข่าววันยุติการเลือกปฏิบัติ (Zero Discrimination Day) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์2561ณ โรงแรมทีเคพาเลซแอนด์คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครตาม

Download Click

 
พฤ อา
 

E-Service