การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนและสรุปประเด็นวิชาการ ในงานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนและสรุปประเด็นวิชาการ
ในงานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์  และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 16
วันที่ 9  มกราคม  2561  ณ ห้องประชุมอายุรกิจ โกศล กรมควบคุมโรคอาคาร 1 ชั้น 2


Download Powerpoint

 
พฤ อา
 

E-Service