ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ กลุ่มนโยบายและแผน โครงการพัฒนาความร่วมมือและระบบในระดับจังหวัด เพื่อบูรณาการงานบริการด้านเอชไอวีของชุมชนเข้าในโครงการยุติเอดส์ของไทย (Provincial partnership and system development to integrate community-based HIV services in Thailand Ending AIDS Program ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


 
พฤ อา
 

E-Service