ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ  กลุ่มพัฒนา่และส่งเสริมเทคโนโลยีการป้องกัน โครงการพัฒนาความเข้มแข็งและสนับสนุนชุดบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมความเสี่ยงสูง  (รหัสโครงการ PrEP-Package)


 
พฤ อา
 

E-Service