ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง พยาบาล (QA/QC)

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง พยาบาล (QA/QC)  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการป้องกัน โครงการสนับสนุนด้านการบริหารและด้านวิชาการสำหรับความร่วมมือระหว่างกองป้องกันเอชไอวี และเอดส์ ของศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 (รหัสโครงการ HSRP-Main)


 
พฤ อา
 

E-Service