ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์และเพิ่มศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อติดตามการดำเนินงานและบริการในกลุ่มประชากรหลักและผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย 2561


 
พฤ อา
 

E-Service