แถลงข่าวงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก “Princess PrEP ช่วยได้ไม่ติดเอดส์”

 (23 พฤศจิกายน 2560) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมกับศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย คุณสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานกรรมการฝ่ายหารายได้ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และคุณศุลีพร ปฐมนุพงศ์ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.แถลงข่าวงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก “Princess PrEP ช่วยได้ไม่ติดเอดส์” ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย มุ่งเน้นการส่งเสริมการเข้ารับบริการสุขภาพโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติหรือตีตรา

 
พฤ อา
 

E-Service