ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารโรคเอดส์ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการส่งผลงานวิชาการ/บทความวิชาการ ลงพิมพ์ในวารสารโรคเอดส์

สนใจติดต่อ  E-mail:  aidsstijournal@gmail.com

ผู้รับผิดชอบ น.ส.ผกามาศ แตงคูหา โทร.02-5903289,3291


Download

 
พฤ อา
 

E-Service