รักคู่ ตรวจพร้อมคู่ เราทั้่งคู่ปลอดภัย


รักคู่ ตรวจพร้อมคู่ เราทั้่งคู่ปลอดภัย เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (1 กรกฎาคม 2560) ผลิตโดย สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 
พฤ อา
 

E-Service