เบื้องลึก สถานการณ์เอดส์ในปัจจุบัน


นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเอชไอวีของประเทศไทย มีแนวโน้มลดลง แต่การติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่ยังสูงในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย พนักงานบริการชาย-หญิง สาวประเภทสอง ผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด ... เนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน

 
พฤ อา
 

E-Service