นโยบายประชารัฐกับการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพ(เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)


นโยบายประชารัฐกับการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพ (เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) โดย พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวใน พิธีเปิดการสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

 
พฤ อา
 

E-Service