วิเคราะห์สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย (ประจำปี 2553)

 

วิเคราะห์สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย

(รายงาน ณ วันที่  31พฤษภาคม 2553)

สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย

                           จากรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อที่มีอาการในประเทศไทยล่าสุด (31 พฤษภาคม 2553)สำนักระบาดวิทยา รายงานว่ามีจำนวนผู้ป่วยเอดส์ ทั้งสิ้น จำนวน  376,847 ราย เสียชีวิตแล้ว จำนวน 99,257ราย แนวโน้มของผู้ป่วยเอดส์และผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ลดลงกว่าในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากการรักษาผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงทำให้มีผู้ป่วยเอดส์และผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ลดลงกว่าอดีต (จากรูปที่ 1)

รูปที่ 1แสดงแนวโน้มของผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อที่มีอาการ จำแนกตามรายปี

ตั้งแต่ กันยายน 2527 -  31  พฤษภาคม 2553

 

แหล่งข้อมูล:  สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

 


อ่านรายละเอียดทั้งหมดคลิก

 
พฤ อา
 

E-Service